Page sections
Slider image
Slider text

stedelijke vernieuwing in een wijk volop in transitie

Slider image
Slider text

stedelijke vernieuwing in een wijk volop in transitie

Slider image
Slider text

stedelijke vernieuwing in een wijk volop in transitie

Text
Helmond

2e haagstraat

Op het terrein van een voormalige kien-hal moest een rijtje woningen komen ter reparatie van het contouren van het bouwblok. In stedenbouwkundige zin is op de hoek een duidelijk accent gemaakt door de kap op een bijzondere manier te 'liften'.

In het eigentijdse ontwerp is qua materialisatie nadrukkelijk aansluiting gezocht met de nieuwbouw aan de overzijde van de straat. Aan die overzijde is WoCom bezig met grootschalige sloop en nieuwbouw.
De gevels hebben een aantal kaders gekregen die voor een duidelijke plastiek en ritmering in de gevel zorgen.