Page sections
Slider image
Slider text

Een buitengewoon zorgcentrum

Slider image
Slider text

Een buitengewoon zorgcentrum

Slider image
Slider text

Een buitengewoon zorgcentrum

Helmond

Revitalisatie Zorgcentrum De Pannehoeve

Left column

In de afgelopen jaren is door De Zorgboog met diverse partijen gezocht naar een toekomstvisie voor het plangebied waar het zorgcomplex Pannehoeve gevestigd is. De onderzoeken hebben niet geleid tot een keuze en zijn mede door de veranderende economische tijd niet haalbaar gebleken. De Zorgboog heeft uiteindelijk gekozen voor een levensduurverlenging met 10 jaren.

Right column

Uitgangspunt is om de bestaande bebouwing zodanig in te richten en revitaliseren, dat het gebouw nog tenminste tien jaar langer kan worden geëxploiteerd. In deze tien jaar moeten de investeringen voor onderhoud, herinrichting en revitalisering en de resterende boekwaarde kunnen worden afgeschreven. De nieuwe opzet is een woongebouw waarbij de nadruk ligt op wonen in combinatie met zorg voor diverse doelgroepen en diversiteit in woonvormen.

Text
Een echt adviseursteam

LXarchitecten heeft voor deze omvangrijke opgave bij aanvang van het ontwerp-proces een adviseursteam geformeerd met Buro Staal Christensen (interieur), MTD Landschapsarchitecten, Jacobs Adviseurs (bouwfysica/installaties) en Puur Bouwadvies (bouwkosten). Wij hebben samen met een groep van 15 gebruikers in een tweedaagse workshop een structuurplan én begroting opgesteld. 

Het ontwerp spitst zich toe op de verlegging van de focus van het verouderde complex (het totaal) naar de beleving en kwaliteiten van de routing naar en ín het gebouw, en de positionering van diverse functies.

Image
Image
Text
Verlegging van focus

Het restaurant werd verplaatst naar een locatie dichterbij de centrale keuken, waardoor ruimte ontstond voor een centrale 'lobby' die gaat fungeren als visite-kaartje van het complex. In deze ruimte kan met wachten op de taxi, een kopje koffie drinken, naar de kapper gaan of de fysio, of kleine boodschappen worden gedaan. Het geheel wordt verbonden door een route langs de patio die op deze manier bij de totaalbeleving van de begane grond wordt getrokken. Langs deze route bevinden zich diverse kabinetten die ieder een eigen, actueel thema dragen.

Text
Bijzonderheden

Het bijzondere aan het proces was dat we het met de gebruikers samen voor elkaar hebben gekregen de oorspronkelijke opgave te herdefiniëren op basis van de inzichten van alledag. Het resultaat was verrassend en niet alledaags en week tevens af van het vooraf beoogde idee.

Bijkomend effect was dat de omzet en bezetting van de ruimte met een veelvoud toenamen. Gebruikers hebben het idee bijzonder snel omarmt. 
 
Het werk is in bouwteam gerealiseerd, met diverse adviseurs en bouwpartners op basis van ketensamenwerking. Het proces heeft daarna als ‘good practice’ op andere complexen navolging gevonden.

Text
Ruim 60 jaar ervaring

Samen met ons mooie plannen maken en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen? Voor een goed gesprek richten wij ons graag naar je agenda. Neem contact op met Bas Knapen via bas.knapen@lxarchitecten.nl of 0492-524427.

Contact opnemen

Image