Page sections
Slider image
Slider text

het centrale plein geeft je altijd een vakantie-gevoel

Slider image
Slider text

het centrale plein geeft je altijd een vakantie-gevoel

Slider image
Slider text

het centrale plein geeft je altijd een vakantie-gevoel

Text
Mierlo

Hof van Bethanië

Een nieuw aan te leggen langzaam verkeersroute verdeelt de locatie in twee delen: een strook met 66 aanleunwoningen en het zorgcentrum zelf. De appartementen zijn een voortzetting van de bestaande woonomgeving. Het zorgcentrum valt uiteen in kleinere fragmenten die daarmee reageren op de directe omgeving.


In het zorgcentrum zijn ondergebracht: 32 pg-plaatsen, 42 inleunwoningen, 5 TOP-kamers en de bijbehorende zorginfrastructuur. Tevens is in dit complex plaats ingeruimd voor een medisch centrum met daarin een zorgloket, een huisartsenpost, een apotheek en een fysiotherapie.


De diverse zorgruimten en het medisch centrum zijn gelegen rond een centrale pleinachtige ruimte welke een sterke ''intermediair''-functie moet gaan vervullen. In deze ruimte is plaats voor stijgpunten, receptiemeubels, wachtruimten, biljarttafels en dergelijke.