Page sections
Slider image
Slider text

water in de stad zorgt voor levendigheid en toeristen

Slider image
Slider text

water in de stad zorgt voor levendigheid en toeristen

Text
HELMOND

Jachthaven havenplein

In de visie van LXarchitecten zou het gebied rond het Havenplein in Helmond een bijzondere transformatie tot jachthaven ondergaan. Ons bureau kreeg de opdracht van Adriaans Wonen Werken om de potentie van het havengebied aan het Havenplein te visualiseren. Voordat we aan de visiedocument begonnen, voerden we een snelle stedenbouwkundige verkenning uit naar de ruimtelijke mogelijkheden op het voormalige Obragas-terrein. Het stedenbouwkundig plan dat hieruit voortkwam had geen bindende status maar bood slechts één mogelijke invulling.

Text
EEN ENORME IMPULS VOOR HELMOND ALS HORECASTAD

In dit plan is ruimte gereserveerd voor een havengebied dat wordt doorkruist door een centraal havenhoofd. Binnen dit havenhoofd is er ruimte voorzien voor een markthal. Dit gebied is zo ontworpen dat het aantrekkelijk is voor dagjesmensen en short-stayers die Helmond als tussenstop willen bezoeken. Dit initiatief kan een enorme impuls geven aan de ontwikkeling van Helmond als potentiële horecastad, waardoor de binnenstad een geweldige boost kan krijgen.

Image
Text
HOE ZIET HET ONTWERP ERUIT?

LXarchitecten heeft een ontwerp gecreëerd voor het Jachthaven Havenplein in Helmond, dat zich richt op het horecagedeelte van het plein. Het doel was om méér horecavoorzieningen in de stad te brengen en zo meer toerisme aan te trekken. Het ontwerp benut de aanwezige waterpartijen en groene ruimtes, die tot op heden nog onvoldoende benut werden, wat een gemiste kans was. Het herintroduceren van water in de stad stond centraal, en dit werd gerealiseerd door onder andere aanlegplekken voor plezierjachten toe te voegen, waardoor het plein een levendige omgeving zou worden waar bezoekers een dag konden verblijven.

Text
Enthousiaste reacties op het ontwerp

Het spraakmakende ontwerp heeft veel positieve reacties opgeleverd. Het ontwerp heeft zoveel enthousiasme opgewekt dat er zelfs een speciale Facebook-pagina is geopend om steun te vergaren voor de realisatie ervan. Het ontwerp belooft de jachthaven en het omliggende gebied te transformeren tot een levendige en aantrekkelijke bestemming. En dat is dus ook bij de inwoners van Helmond niet onopgemerkt gebleven.

Text
Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen

Samen met ons mooie plannen maken en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen? Als je geïnteresseerd bent in een goed gesprek, nodigen we je uit om contact met Bas Knapen op te nemen via bas.knapen@lxarchitecten.nl of 0492-524427.

Contact opnemen 

 

Image