Page sections
Slider image
Slider text

het dak van de entree zweeft spectaculair boven je

Slider image
Slider text

het dak van de entree zweeft spectaculair boven je

Slider image
Slider text

het dak van de entree zweeft spectaculair boven je

Text
HELMOND

Miyachi Europe

Alle ruimten zijn geplaatst onder één groot zwevend dak en zijn door een carrévormige corridor met elkaar verbonden. De kantoor- en vergaderruimten liggen in de voorste zone aan de Schootense Dreef, de ateliers en werkplaatsen in de zone aan de achterkant. In de centrale zone liggen de entrees voor bezoek en personeel, de belangrijkste onderzoeksruimte ADC, de kantine als centrale ontmoetingsplek voor al het personeel, en in het hart van het gebouw een grote patio.


Het gebouw maakt deel uit van een landschappelijk bedrijventerrein. Er is daarom veel aandacht geschonken aan de natuurlijke inrichting van het eigen terrein. Met behulp van gazon, blokhagen en bomen is bereikt dat deze in structuur en situering zorgen voor een sterke samenhang binnen het totale gebied.