Page sections
Slider image
Slider text

veertien fokuswoningen om gewoon te wonen

Slider image
Slider text

veertien fokuswoningen om gewoon te wonen

Slider image
Slider text

veertien fokuswoningen om gewoon te wonen

Slider image
Slider text

veertien fokuswoningen om gewoon te wonen

Slider image
Slider text

veertien fokuswoningen om gewoon te wonen

Text
HELMOND

parc Viverre

De locatie kent totaal verschillende randen.
De noordzijde wordt begrensd door de Europaweg, de belangrijkste invalsweg van Helmond. Aan de zuidzijde ligt de Mierloseweg, een oude verbindingsstraat tussen Helmond en Mierlo.
Ten westen van de kavel ligt de "Goorloop-zone", een ecologisch groengebied aan een kleine waterloop. Aan de oostkant ligt bebouwing met detailhandel en woningen.
Het complex is gesplitst in twee bouwdelen. Het kleine deel sluit aan op de bestaande bebouwing in het oosten en maakt dit bouwblok af. Het tweede en grootste deel wordt gevormd door een nieuw bijna vierkant bouwvolume, dat qua schaal, hoogte en detaillering vier verschillende buitengevels heeft, en daarmee aansluit op de vier karakters van de begrenzingen.

In het complex is een ADL-cluster opgenomen, bestaande uit 14 Fokus-woningen en een hulppost, zodat dienstverlening op afroep aan zelfstandige bewoners met een ernstige lichamelijke handicap kan worden geboden.
Het hele complex is voorzien van een ondergrondse parkeergarage.