Page sections
Slider image
Slider text

een bijzondere testomgeving voor alle automerken

Slider image
Slider text

een bijzondere testomgeving voor alle automerken

Slider image
Slider text

een bijzondere testomgeving voor alle automerken

Slider image
Slider text

een bijzondere testomgeving voor alle automerken

Slider image
Slider text

een bijzondere testomgeving voor alle automerken

Text
Helmond

TNO Automotive

Het complex omvat vijf hoog gespecialiseerde gebouwdelen, die aan de reeds eerder gerealiseerde VEHIL-hal zijn toegevoegd.

  1. In de Homologations-hal (HOM) worden proeven gedaan met auto-accessoires, zoals kinderzitjes, gordels, helmen e.d.;

  2. In de Full-Scale-Baan (FSB) worden botsproeven gedaan, waarbij auto's tegen een betonnen botsblok worden gekatapuliseerd;

  3. De afdeling Crash-Testing (CT) bevat een werkplaats, waar de proefauto's worden voorbereid op een botsproef en erna worden nagekeken en de gevolgen van de proef worden geanalyseerd;

  4. Het Motoren Emissie Lab (MEL) bevat proefstanden waar motoren onder zeer extreme omstandigheden worden getest op vermogen, betrouwbaarheid, emissie e.d. Hierin is ook een klimaatkamer opgenomen om vrachtauto's onder extreme hitte of koude te kunnen testen;

  5. Een separaat kantoor voor de afdeling CT-FSB, waar gasten en opdrachtgevers worden ontvangen.


De testen die in de werkplaatsen en laboratoria plaatsvinden, vereisen een hoge mate van geheimhouding en discretie. Daarom zijn die gebouwen als ''black boxes'' uitgevoerd: gesloten, donkere volumes met relatief weinig gevelopeningen. Een geabstraheerd bots-strippatroon is als verwijzing op de gevels aangebracht. Het kantoor is echter als open, geheel verglaasd volume tussen de gesloten gebouwen geplaatst, waardoor er een versterkend contrast wordt gecreëerd.