Page sections
Slider image
Slider text

Privacyverklaring

Text
Privacyverklaring

LXarchitecten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LXarchitecten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (ontwikkelingen, investeringen en vergunningstrajecten);

  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • Vragen om uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering voor het doel waarvoor ze zijn verkregen;

  • Op de hoogte zijn van uw rechten bij de bescherming van uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren.

In onze publiciteits-uitingen vermelden wij geen namen of adressen van particuliere opdrachtgevers. In geval van gevoelige informatie, bijvoorbeeld bij instanties die een geheimhoudingsbeleid hebben, overleggen wij altijd eerst met de opdrachtgever over door ons te publiceren gegevens. Wij geven nooit toestemming aan derden voor publicatie van een van onze projecten, zonder akkoord van de opdrachtgever.

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op. U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens behandelen en beschermen, of wilt u uw privacyrechten gebruiken, stuurt u dan een e-mail naar info@LXarchitecten.nl. Tenslotte wijzen wij u op uw recht een privacyklacht te melden bij de toezichthoudende autoriteit via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

LXarchitecten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.
Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Text

Cookies